Części zamienne do laptopów info(at)wymiana-wyswietlacza.pl / pon – pt 7:00 – 15:30

JAK dokonujemy reklamacji?


REGULAMIN REKLAMACJI I GWARANCJI


Miejscem zastosowania gwarancji jest oddział reklamacji“ Výměna-displeje.cz, Žatecká 99, 432 01 Kadaň, lub autoryzowane serwisy dla sprzedawanych produktów. 


1. NIEBEZPIECZEŃSTWO SZKODY TOWARU 

Niebezpieczeństwo uszkodzenia towaru przechodzi na klienta w momencie kiedy odbiera towar od sprzedającego lub kiedy sprzedający przekaże towar przewoźnikowi. 


2. KONTROLA TOWARU

Klient jest zobowiązany w odpowiedni sposób skontrolować towar zaraz po jego otrzymaniu, najpóźniej wtedy kiedy przesyłka dotrze na adres dostawy przed odjazdem kuriera. Kiedy towar nie zostanie skontrolowany przez klienta lub nie zapewni jego kontrolę zaraz po otrzymaniu, nie ma prawo do odszkodowania wad stwierdzonych przy takiej kontroli. W dniu kiedy zostały stwierdzone wady towaru, jest klient zobowiązany wysłać e-mail do sprzedającego na adres info@wymiana-wyswietlacza.pl.


3. GWARANCJA JAKOŚCI 

Sprzedający zapewnia okres gwarancji który jest podany liczbą miesięcy na dowodzie dostawy. Okres gwarancji rozpoczyna się dniem wystawienia faktury. Gwarancja na software obejmuje tylko fizyczną czytelność mediów. W momencie usunięcia materiałów ochronnych (folia, pieczęć, otwarcie koperty itd.) klient staje się upoważnionym użytkownikiem software i akceptuje prawa autorskie. Ten właśnie przedmiot wykonania nie można zwrócić. Dostawca nie odpowiada za odpowiednie funkcjonowanie software (dalej SW) ani tzw. DEMO produktów. Gwarancja na software produkty Microsoft jest przez dostawcę ograniczona na 90 dni od dnia sprzedaży w sensie licencji Microsoft. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z używania produktów, cech funkcjonowania oraz szkód spowodowanych nieprawidłowym używaniem produktów. Wady tego rodzaju nie ulegają gwarancji.


4. GWARANCJA 

Miejscem zastosowania gwarancji bez względu na miejsce zakupu:

Výměna-displeje.cz s.r.o.
Mírové náměstí 116
432 01 Kadaň


W celu przyspieszenie procesu reklamacji można wysłać wiadomość na adres: info@wymiana-wyswietlacza.pl e-mail z danymi:

 

- Nazwa reklamowanego towaru
- Numer serii (SN)
- Opis wady
- Numer dowodu zakupu (faktura, paragon)

 

W przypadku iż podane dane są prawidłowe, zostaną one zatwierdzone przez e-mail prze technika od reklamacji. Towar przeznaczony do reklamacji należy wysłać adres reklamacji. Do każdego towaru należy wysłać dokumenty:
- potwierdzający e-mail od naszego technika do reklamacji lub
- kopię oryginału faktury oraz szczegółowy opis powodu reklamacji5. AUTORYZOWANY SERWIS 

Sprzedający może w celu zastosowania gwarancji określić też inne autoryzowane serwisy. Proces reklamacji postępuje według pojedynczych autoryzowanych serwisów. 


6. ZANIK GWARANCJI 

Prawo do zastosowania gwarancji zanika:

 

- po przejściu niebezpieczeństwa na szkodę nie została przeprowadzona kontrola z fachowym podejściem
- uszkodzenie, przeklejenie lub inne nieudostępnienie danych znajdujących się na produkcie lub innych jego częściach
- mechaniczne uszkodzenie
- nieodpowiednia instalacja, używanie lub obsługa
- używanie uszkodzonego towaru
- szkody spowodowane wirusem komputerowym
- używanie towaru w warunkach które swoimi parametrami nie odpowiadają środowisku biurowemu lub parametrom podanym w dokumentacji
nebo parametrům uvedeným v dokumentaci.
- uszkodzenie żywiołami lub wyższą mocą
- uszkodzenie podłączeniem do sieci elektrycznej niespełniającej normy
- dokonywanie zmian na produkcie
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Regulamin reklamacji ważny jest od 1.7.2014. Sprzedający zastrzega sobie prawo do późniejszych zmian.